Segons la dita, el Met de Ribes fou l’inventor d’aquesta resposta salomònica, que té la virtut de deixar les coses tal com estaven. És brama que al Met de Ribes, en ocasió d’una riuada, el Freser se l’emportava aigües avall i que algú, potser per pur sadisme, li preguntà: «Què? Com anem?» A la qual cosa el Met va respondre, impertorbable: «Anar fent!».

Inscriu-te o Accedeix

Encara no ets sòcia?

Inscriu-te al banc del temps

Omple el formulari i contactarem amb tu

Inscriu-te

Ja ets sòcia?

Entra-hi

Accedeix a TimeOveflow, l'aplicació web del banc del temps

Entra-hi

Banc del Temps del Ripollès

Què és un banc del temps?

Un Banc del Temps és un grup de gent disposada a intercanviar serveis, coneixements, tasques, a canvi del temps de les persones que formen part d’aquest grup. Es pot considerar com una eina de suport mutu i no n’hi ha dos d’iguals. En funció de les inquietuds i de la voluntat dels membres de cadascun d’ells, són diverses les característiques i les formes que aquests prenen.

L’estructura bàsica d’aquesta iniciativa és l’oferta i la demanda de serveis. És a dir, cada soci presenta els coneixements, feines i ajuda que està disposat a oferir, i a la vegada els que necessita. Un cop creada aquesta borsa d’ofertes i demandes, els seus integrants es posen en contacte entre ells per tal de demandar un servei utilitzant com a moneda de canvi el temps (1 hora d’ajuda = 1 hora de temps a pagar). No importa quin tipus de servei o tasca s’ha dut a terme, el temps de cada participant es valora per igual.

 

Quins són els objectius del Banc?

El Banc del Temps proposa fomentar les relacions socials entre les persones sense cap mena de distinció. A més, pretén constituir-se com a enllaç entre les diferents entitats públiques o privades que actuen a la comarca, ja siguin escoles, entitats socials, col·lectius, etc. Aquesta xarxa de suport comunitari te com a finalitat potenciar l’ajuda mútua i resoldre necessitats.

Els valors que pretén promoure el banc es poden resumir en:

 • la integració social de les persones que experimenten aïllament i/o disposen de menys recursos
 • el foment de les relacions intergeneracionals i interculturals
 • el foment de les relacions veïnals en general
 • el foment de l’autoestima
 • la coneixença, la igualtat, la confiança i la cooperació
 • la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

En definitiva, aquesta proposta no vol ser altra cosa que l’estímul per posar en contacte totes aquelles persones o grups que d’alguna manera o altra posen el seu gra de sorra per a la cohesió i la construcció d’una comunitat més humana.

 

Com neix el banc del temps del Ripollès?

El Banc del Temps del Ripollès neix a partir d’una assemblea oberta de la XES Ripollès (Xarxa d’Economia Social i Solidària) en la què es visualitza la necessitat de la creació d’aquesta eina. A partir d’aquesta assemblea, es conviden altres bancs del temps existents per recollir les seves experiències ii es comença a gestar un grup promotor obert per tal d’engegar aquesta iniciativa.

Així, el Banc del Temps del Ripollès neix a l’agost del 2019 al Festival de l’economia social i solidària rural com a eina de transformació social sota el paraigua de la XES Ripollès.

 

Com formar part del Banc?

Poden formar part del Banc les persones majors de 18 anys que comprenguin els fonaments i les motivacions del Banc del Temps. També poden formar part del Banc entitats i col·lectius, tothom que tingui serveis per oferir i demanar.

Es pot omplir el formulari de preinscripció on s’haurà d’incloure les dades bàsiques de la nova persona sòcia. En uns dies rebrà un correu electrònic explicant que s’ha de fer una entrevista d’acollida per tal que la inscripció sigui definitiva. Les acollides es faran en hores convingudes demanant-ho al formulari de contacte.

En aquesta entrevista s’explicarà detalladament el funcionament i la normativa del Banc i les claus d’usuari i contrasenya que s’hauran enviat seran l’acreditació per poder operar per Internet.

Un cop feta l’entrevista, s’activarà el compte a l’aplicació web del banc de temps i la nova persona sòcia podrà començar a fer intercanvis, no abans d’haver introduït com a mínim una oferta.

 

Com hi poden participar les entitats?

Les entitats també poden tenir demandes i ofertes de serveis al Banc. Cada entitat, quan es dóna d’alta, disposa d’un compte solidari de l’entitat. L’anomenem compte solidari ja que en algunes ocasions els membres del Banc podrien donar part de les seves hores a un compte solidari d’alguna entitat.

 

Com realitzar intercanvis?

Les habilitats, necessitats i disponibilitat de tots els usuaris estan emmagatzemades a TimeOverflow, l’aplicació web del banc de temps de manera que els socis poden accedir a totes les demandes i ofertes, de forma generalitzada o bé acotant per categories (art i artesania, compres i comerç, cuina, cultura, cura d’animals, ensenyament, esports i animació, informàtica, lleure, obra i construcció, psicologia, salut i cura de persones, servei tècnic, teràpies alternatives, transport, treballs de jardineria, treballs de la llar…).

En el moment que es troba la persona sòcia i el servei que es necessita, es pot accedir al llistat de les dades de contacte.

Quan es posin en contacte les dos usuàries, és important parlar dels detalls del servei per evitar problemes: en què consisteix exactament, lloc i data de trobada, materials necessaris i el temps que es pot trigar a fer el servei. És important que les dues parts acordin el temps a transferir (el pagament) i determinar altres despeses. Si el servei comporta despeses (material, ingredients, transport…), aquestes correran a càrrec de la persona que demanda el servei.

Si la persona que hauria d’oferir el servei creu que no pot fer-lo, cal que ho comuniqui, tot agraint l’interès que li han mostrat.

Des del Banc del Temps animem als socis a demandar serveis ja que quantes més transaccions es facin i quanta més gent comparteixi el seu temps i els seus talents entre ells, més rica es convertirà la comunitat i més força s’emprarà en el canvi social.

 

Com pagar els serveis?

Per transferir el temps a la persona que ha ofert el servei cal fer-ho també des de TimeOverflow, l’aplicació web del banc de temps . El temps a transferir no sempre ha de ser una hora, també es poden utilitzar minuts.

El programari del banc del temps grava i comptabilitza totes les transaccions fetes entre usuaris, sumant o restant hores (si s’ha ofert o demandat un servei) de manera que ens ofereix un resum del saldo restant.

És important que es faci algun comentari sobre el servei que s’ha rebut, ja que és una informació útil per als altres membres que en un futur podrien sol·licitar el mateix servei.

Es recomana fer el pagament al moment, o en cas de que no sigui possible, que es realitzi la transferència en un període inferior a tres dies d’ençà que s’ha rebut el servei, per tal que l’altra persona pugui fer ús d’aquestes hores.

Com a norma general, s’hauria de procurar no tenir més de 12 hores de saldo, ja que aquest banc pretén fomentar l’intercanvi i no l’acumulació d’hores. De la mateixa manera, s’ha de procurar no tenir més de 12 hores de saldo negatiu.

 

Quins intercanvis puc fer?

El tipus d’intercanvi és molt variat i depèn de les necessitats de cadascú. Els tipus d’intercanvi que s’han donat al Banc del Temps es poden agrupar en diferents categories:

 • Acompanyament
 • Assesorament
 • Classes
 • Estètica
 • Oci
 • Salut
 • Tasques administratives
 • Tasques domèstiques
 • Altres

Com a exemples d’intercanvis, podem tenir:

 • art i artesania
 • assessorament i orientació general
 • compres i comerç
 • cuina
 • cultura
 • cura d’animals
 • ensenyament
 • esports i animació
 • idiomes
 • informàtica i altres tecnologies
 • lleure i entreteniment
 • obra i construcció
 • salut i cura de persones
 • servei tècnic
 • serveis a la comunitat
 • teràpies alternatives
 • transport
 • treballs de jardineria
 • treballs de la llar

Per a més informació, podeu anar a Ofertes o Demandes, al menú de l’aplicació web del banc de temps.

 

Com funcionen els tallers?

A banda d’oferir serveis de manera individualitzada, també es poden oferir a un grup de persones. Per exemple, organitzant un taller a tots els membres del banc. En aquest cas, el temps que es rebrà serà el que s’ha trigat a preparar i impartir el taller i el transferirà el Compte Solidari del Banc del Temps. Als assistents al taller o curs se’ls restarà una quantitat acordada abans del taller. En general, encara que un taller duri 1h, al haver-hi diversos assistents, pot ser que només es paguin uns minuts o arribi a ser gratuït.

Animem als socis i sòcies a proposar tallers mitjançant enviant un correu a hola@anarfentbdt.cat o des de l’apartat Contacta, per tal de compartir coneixements i habilitats i facilitar la interacció social entre els membres.

 

Com em puc informar de les ofertes i demandes del Banc?

 • A través de TimeOverflow, clicant a Ofertes o Demandes.
 • Al butlletí electrònic que s’envia als membres periòdicament

 

Manual d’usos

 • Les dades dels membres del Banc estan protegides per la llei orgànica de protecció de dades, la qual cosa significa que estan guardades al fitxer dels membres del Banc. Les dades únicament s’utilitzaran amb la finalitat de participar en el Banc del Temps i exclusivament es cediran als usuaris del Banc amb la mateixa finalitat, segons estableix la normativa vigent. Així mateix, els membres poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la persona responsable del fitxer (en l’apartat Contacta)
 • Els membres tenen el dret a ser valorats i tractats amb dignitat, cura i respecte. Respecteu els altres i vetlleu per a que les relacions siguin de cordialitat en tot moment.
 • Cal respectar la privacitat i la confidencialitat de les dades dels altres membres del Banc. Un membre podria arribar a ser expulsat de la comunitat si no es complís aquesta condició.
 • Cal ser puntual a les cites que s’acorden i, si per algun motiu no es pot arribar a l’hora, cal avisar el més aviat possible les persones implicades per canviar l’hora o cancel·lar la cita.
 • Cal que la persona que ofereix el servei informi l’altra persona en què consisteix exactament el servei i els possibles costos de material abans de realitzar-lo.
 • Cal que la persona que rep el servei acordi amb antelació com es fa el pagament dels elements necessaris per poder-lo portar a terme (materials, ingredients, etc.). Recomanem que els pagaments dels materials es facin per avançat per evitar conflictes per impagats i que sigui la persona que rep els serveis qui els pagui directament. (En cas que no pugui ser així, tot quedarà en mans de la confiança que també és una bona pràctica terapèutica.)
 • Sigueu pacients i oberts més que crítics. Estem per compartir i aprendre els uns dels altres. Formar part del Banc significa formar part d’un grup de persones que estan juntes per compartir i, per tant, és important ser pacient, obert i respectuós.
 • La responsabilitat sobre els serveis disponibles i la realització efectiva dels intercanvis és únicament de les persones que hi estan implicades. En el cas que sorgeixin problemàtiques en el moment de l’intercanvi, el Banc no se’n farà responsable ja que la tasca del Banc és només posar en contacte persones que diuen que poden oferir un servei, però no pot garantir l’eficiència d’aquests serveis. La signatura de la normativa eximeix les entitats i les persones gestores del Banc de tot tipus de responsabilitat relativa als danys i als perjudicis que puguin produir-se. Recomanem consultar les valoracions dels usuaris (en l’apartat Membres) per determinar si el servei pot ser satisfactori o no.
 • El Banc intervindrà, d’acord amb les seves capacitats, en els conflictes que no s’hagin pogut solucionar entre els seus membres i la seva decisió sempre serà definitiva i sense possibilitat d’apel·lació. A més, podrà sancionar els membres fins i tot amb la tramitació de la seva baixa.

 

Col·labora

Contacta

hola@anarfentbdt.cat